Welkom bij de klantenservice van LogMeIn!
Zoekopdracht opnieuw instellen
Zoeken

Artikel

Rapport Chatlogbestand samenwerking

Information

 
Body

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport geeft de retourzendingen van het chatlogboek terug vanuit iedere unieke sessie waarin een lid van de geselecteerde unit heeft deelgenomen als een samenwerkende technicus.

Begintijd
Voor de samenwerkende technicus. De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Eindtijd
Voor de samenwerkende technicus. De precieze tijd waarop de sessie overgegaan is naar de status Actief. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Totale tijd
De hoeveelheid tijd dat de samenwerkende technicus in de sessie heeft doorgebracht. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De huidige gerapporteerde waarde wordt ingevoerd door een klant of een technicus tijdens de generatie van de sessie. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Naam van technicus
De naam van de technicus zoals opgeslagen in het veld Naam op het tabblad Organisatie. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
ID van technicus
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
E-mailadres technicus
Het e-mailadres van technicus. Voor goedgekeurde technici wordt het e-mailadres opgeslagen in het veld E-mail op het tabblad Organisatie. Voor niet vermelde technici wordt het e-mailadres opgeslagen tijdens het uitnodigingsproces. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Chatlogboek
Het samenwerkings-chatlogboek bevat volledige details over de samenwerkingssessie, inclusief systeemberichten, chat tussen technici, en chat tussen technici en de klant. Klik op de pictogram om het logboek te bekijken. Datatype: String. Datalengte: 2048 tekens.

Voorbeeld Collaboration Chat Log (Chatlogboek van de samenwerking)

Dit voorbeeld toont de Collaboration Chat Log (chatlogboekrapport van de samenwerking) voor dezelfde sessie als getoond in het voorbeeld voor het Chat Log report (chat-logboekrapport). Let op dat het perspectief die van de samenwerkende technicus is.
9:19 AM Inkomende samenwerkingssessie van: Technicus 1
9:19 AM Bezig met verbinding maken met: [...] 
9:19 AM Verbonden met Applet (RSA 2048 bits, AES256-SHA 256 bits)
9:19 AM Overgeschakeld naar P2P
9:19 AM "Technicus 1": Dit is tussen technici
9:20 AM "Technicus 2": Dit is tussen technici
9:20 AM Technicus 1: Dit is tussen technicus en klant
9:20 AM Technicus 2: Dit is tussen technicus en klant
9:20 AM Klant: Dit is vanuit de klant naar de technici
9:20 AM De hoofdtechnicus heeft de sessie beëindigd.
9:20 AM Verbinding is verbroken (Applet)
9:21 AM De technicus heeft de sessie beëindigd.
ProductLogMeIn Rescue

Is dit artikel nuttig voor u?

 

   Feedback

Laat ons weten hoe we de informatie in dit artikel kunnen verbeteren.

Resterende tekens: 255

 

Sluiten X