Welkom bij de klantenservice van LogMeIn!
Zoekopdracht opnieuw instellen
Zoeken

Artikel

Rapport Overgedragen sessies

Information

 
Body

LogMeIn Rescue Beheercentrum - Rapporten

Dit rapport geeft de retourzendingen van gegevens voor iedere uitgevoerde overdracht door een lid van de geselecteerde unit tijdens de geselecteerde periode

Iedere rij representeert één overdracht.

Sessie-ID
Een automatisch gegenereerd, uniek identificatienummer. Datatype: Integer. Datalengte: niet gespecificeerd.
Overdrachttijd
De precieze tijd van de overdracht. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
Wachttijd
De tijdsduur voordat de klant de sessie afbreekt of opnieuw overdraagt. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
[Naam]
De naam van deze kolom wordt afgeleid van de volgende instelling: Algemene instellingen > Aangepaste velden > Naam voor naamveld. De huidige gerapporteerde waarde wordt ingevoerd door een klant of een technicus tijdens de generatie van de sessie. Dit is standaard de naam van de klant. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen door
De entiteit die de overdracht gestart is. De waarde Systeem wordt teruggestuurd voor Kanaalsessies die automatisch overgedragen worden volgens de regels die ingesteld zijn in de Instellingen > Sessiebeheer > Wachtende sessies automatisch overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen van
De technicus of het kanaal waaruit de sessie werd overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overgedragen aan
De technicus of het kanaal waarheen de sessie werd overgedragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Opmerking bij overdracht
De waarde van het veld Commentaar in het dialoogvenster Sessie overdragen. Datatype: String. Datalengte: 128 tekens.
Overdrachtstijd
De tijdsduur bij het Overdragen. Datatype: DateTime. Datalengte: niet gespecificeerd.
ProductLogMeIn Rescue

Is dit artikel nuttig voor u?

 

   Feedback

Laat ons weten hoe we de informatie in dit artikel kunnen verbeteren.

Resterende tekens: 255

 

Sluiten X