FAQ: Hoe kan ik clients uit een netwerk of account verwijderen? - LogMeIn Help

  Search  
Product:
 
Articles
 
Links
 
Documentation
 
Videos
        
  

Hoe kan ik clients uit een netwerk of account verwijderen?

U kunt een client aan een netwerk toevoegen/eruit verwijderen of uit uw account verwijderen met behulp van de webinterface. U treft hier ook informatie aan over het uitsluiten van een client uit een netwerk, dat wordt beheerd met behulp van de client-interface.
Tip: Bekijk de instructievideo: http://bit.ly/aURyON

Een client loskoppelen (verwijderen) uit uw account

U kunt een client uit uw LogMeIn-account loskoppelen en uit alle netwerken binnen uw account verwijderen. De clientsoftware van Hamachi blijft dan op de lokale computer geïnstalleerd.
 1. Op de website van LogMeIn, gaat u naar Netwerk en klikt u op Alle clients.
  De pagina Alle clients wordt weergegeven.
 2. Op de pagina Alle clients, klikt u op Bewerken naast de client waarmee u wilt werken.
  De pagina Client bewerken wordt weergegeven.
 3. Selecteer het tabblad Wissen.
 4. Klik op Client verwijderen.
  De client wordt losgekoppeld uit uw account.

Een client aan een netwerk toevoegen/eruit verwijderen

 1. Op de website van LogMeIn, gaat u naar Netwerk en klikt u op Alle clients.
  De pagina Alle clients wordt weergegeven.
 2. Op de pagina Alle clients, klikt u op Bewerken naast de client waarmee u wilt werken.
  De pagina Client bewerken wordt weergegeven.
 3. Selecteer het tabblad Networks (netwerken).
  Een lijst van beschikbare netwerken wordt weergegeven.
 4. Selecteer de netwerken waarvoor de client toegang moet krijgen. Wis de netwerken waarvoor de client geen toegang mag krijgen.
Onthoud:
Een client die is aangewezen als de gateway in een gateway-netwerk, kan van geen enkel netwerk een lid zijn.

Een lid van een losgekoppeld netwerk uitsluiten

Deze procedure moet op de client worden uitgevoerd.
 1. Op de client, klikt u met de rechtermuisknop op het netwerklid dat u uit het netwerk wilt verwijderen.
 2. Klik op Verwijderen.
 3. Bevestig of u het geselecteerde netwerklid wilt verwijderen.

4/2/2012 1:21 PM